ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2559
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ข่าวประกาศ
 

กระทู้ :: เรียงลำดับโดยกระทู้ที่ตอบล่าสุดก่อน
ยังไม่มีคำถาม


 
ครู เจ้าหน้าที่ : 4
 Register[8821]
 stdcontrol[39]
 nongeeid[763]
 REGISTER[8821]
ตรวจสอบผลการเรียน
สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!
เข้าตรวจสอบล่าสุด
5722040142[yyoqhm]
2016-06-30 16:30:40
5832011142[]
2016-06-30 15:40:50
5621041069[mayly]
2016-06-30 14:52:08
5822040062[]
2016-06-30 14:50:41
5831081014[mayly]
2016-06-30 14:46:07
5831081007[mayly]
2016-06-30 14:45:39
5831211003[mayly]
2016-06-30 14:45:15
5831211011[mayly]
2016-06-30 14:44:41
5831061005[mayly]
2016-06-30 14:44:14
5831061009[mayly]
2016-06-30 14:43:26
5921050084[tukzzt]
2016-06-30 14:42:59
5832021056[boys]
2016-06-30 14:31:17
5832021053[boys]
2016-06-30 14:30:46
5832021057[boys]
2016-06-30 14:29:53
5832021052[]
2016-06-30 14:11:22
5831021004[]
2016-06-30 13:58:57
5632021041[]
2016-06-30 13:55:17
5832021050[]
2016-06-30 13:52:45
5832021047[]
2016-06-30 13:49:46
5939010026[]
2016-06-30 13:36:33
Online
สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!
 
Smart Device
0 Onlineวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.6057730 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.