ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2557
ข้อมูลนักศึกษา
ภาพรวมนักศึกษา
จำนวนนักศึกษา
หลักสูตรรายวิชา
บุคลากร
qrcode


ข่าวประกาศ
 

กระทู้ :: เรียงลำดับโดยกระทู้ที่ตอบล่าสุดก่อน
ยังไม่มีคำถาม


 
 
ครู เจ้าหน้าที่ : 0
ตรวจสอบผลการเรียน
สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!
เข้าตรวจสอบล่าสุด
5721060041
[2014-10-30 19:11:28]
5522011060
[2014-10-30 19:10:49]
5621031004
[2014-10-30 19:09:38]
5732011098
[2014-10-30 19:08:57]
5721060064
[2014-10-30 19:07:32]
5621031002
[2014-10-30 19:07:08]
5621061058
[2014-10-30 19:06:42]
5521011314
[2014-10-30 19:06:36]
5731042017
[2014-10-30 19:06:30]
5731011063
[2014-10-30 19:05:06]
5621041057
[2014-10-30 19:04:23]
5621041090
[2014-10-30 19:04:12]
5621041080
[2014-10-30 19:03:16]
5731042013
[2014-10-30 19:02:21]
5722040181
[2014-10-30 19:02:03]
5731042003
[2014-10-30 19:01:31]
5621041076
[2014-10-30 18:59:12]
5729010033
[2014-10-30 18:59:00]
5731042005
[2014-10-30 18:57:49]
5621011132
[2014-10-30 18:57:36]
Online
สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!สถิติการนับแบบละเอียด นับทุกครั้งที่คลิ๊ก!
 
บุคคลทั่วไป Online
66.249.79.97
66.249.79.81
66.249.79.30
66.249.79.22
66.249.79.146
66.249.79.146
66.249.79.14
66.249.79.138
66.249.79.138
66.249.79.138
66.249.79.138
66.249.79.130
66.249.79.130
66.249.79.130
66.249.79.130
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.88
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.78
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.68
66.249.77.242
66.249.77.232
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.182
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.172
66.249.77.171
66.249.77.171
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.162
66.249.77.161
66.249.77.161
66.249.77.161
66.249.77.161
66.249.77.161
66.249.77.161
66.249.77.151
66.249.77.151
66.249.77.151
66.249.77.151
66.249.77.101
66.249.77.101
66.249.77.101
66.249.71.28
66.249.71.214
54.81.76.147
49.230.161.134
185.10.104.196
185.10.104.194
185.10.104.132
185.10.104.132
180.76.6.64
180.76.6.64
180.76.6.63
180.76.6.61
180.76.6.58
180.76.6.58
180.76.6.50
180.76.6.49
180.76.6.45
180.76.6.45
180.76.6.233
180.76.6.230
180.76.6.213
180.76.6.21
180.76.6.17
180.76.6.17
180.76.6.155
180.76.6.150
180.76.6.150
180.76.6.143
180.76.6.141
180.76.6.137
180.76.6.137
180.76.6.137
180.76.6.133
180.76.6.130
180.76.6.130
171.4.30.64
 Smart Device
171.4.30.64
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; th-th; GT-N7100 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30

49.230.161.134
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; th-th; SM-G355M Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
แผนที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ GPS X=104.318400 Y=15.109538
  เวลาสร้างหน้านี้ 7.0254490 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.