วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษขยายเวลาเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา สำหรับแผนกที่ยังไม่เต็ม
-- สมัครเรียนได้ที่ งานทะเบียน ตึกทูบีนัมเบอร์วัน รายละเอียดการสมัครดังภาพ

ระบบการเรียนการสอนออนไลด์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

เข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ระบบการเรียนการสอนออนไลด์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

งานทะเบียนเดิม วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

งานหลักสูตรเดิม วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Facebook วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

LINE Official Account @linesisat

เพิ่มเพื่อน

ตรวจสอบผลการเรียนตารางเรียนตารางสอน