ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายไพรัตน์    ถิรบุตร
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
2. นายไสว    โทนะพันธ์
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
3. นายจักรพันธ์    พันธุ์คำ
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
4. นายปรัชญา    กาญจนารัตน์
 ครูผู้ช่วย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-230
3122-0002การศึกษาสูตรยาง3-0-330
3122-2004กระบวนการแปรรูปยาง3-0-330
3122-2008การทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง2-2-340
3122-2009การออกสูตรยาง2-0-220
3122-2107ผลิตภัณฑ์พลาสติก0-6-260
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   21 ชั่วโมง     รวม   21 ชั่วโมง
 
5. น.ส.สมประสงค์    เปรมปราโมทย์
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
3000-1303วิทยาศาสตร์เทคโนโลยียาง2-2-340
3100-0117การควบคุมคุณภาพ3-0-330
3122-2002ยางสังเคราะห์2-0-220
3122-2006ผลิตภัณฑ์น้ำยาง 10-6-260
3122-2101มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง2-0-220
3122-2103การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลยาง1-3-240
3122-8501โครงการ*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   25 ชั่วโมง     รวม   25 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 2.4995358 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.