ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายจิรยุทธ์ โชติกุล  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
2. นายยุทธนา ม่วงเขียว  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
3. นายสุริยา สุขเจริญ  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
4. นายนิรันดร์ สมมุติ  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
5. นายอินทร์ จงจำ  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
6. นายพุตตาล วรรณทอง  พนักงานราชการ ครู [ตารางสอน]  
7. นายมงคล บุญอนันต์  พนักงานราชการ ครู [ตารางสอน]  
8. นายภาสกร จำปาเรือง  พนักงานราชการ ครู [ตารางสอน]  
9. นายสมศักดิ์ ไพคำนาม  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
10. นายปรเมษฐ์ เวชกามา  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
11. นายคณันนท์ จันทร์อ่อน  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
12. นายสิทธิชัย คำเสียง  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
13. นายครู อัตราจ้าง1   [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0109839 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.