ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายสุระชัย จันทร์ชนะ  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
2. นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
3. นายธวัชชัย จักษุพันธ์  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
4. นายจรินทร์ เจนจิตต์  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
5. นายบุญชัย วสยางกูร  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
6. นายวสันต์ อุไรวงศ์  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
7. นายจตุรงค์ อ่อนสาร  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
8. นายเดชฤทธิ์ เดชพันธ์  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
9. ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว  ครู ค.ศ.1 [ตารางสอน]  
10. นายโควิน เดชพันธ์  ครู ค.ศ.1 [ตารางสอน]  
11. นายสิริวัฒก์ เรืองฐิติรัก  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
12. นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
13. นายประชาไทย ไกยฝ่าย  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
14. นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
15. นายนพพร สมคิด  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
16. นายกัมปนาท พระสุพรรณ  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
17. นายสิริชัย สิมชมภู  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
18. นายดำรงศักดิ์ เขตนิมิตร  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
19. นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
20. นายจิรศักดิ์ ดุษฏี  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
21. นายกิตติวัฒน์ เรืองฐิติรัก  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0109351 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.