ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายคำพา ขันตี  ครู ชำนาญพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
2. นางกาญจนา ถามุลเลศ  ครู ชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
3. นางปริษา ปั้นดี  ครู ชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
4. น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์  ครู ชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
5. นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ  ครู ชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
6. นางวราดา ขันตี  ครู ชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
7. น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ  พนักงานราชการครู [ตารางสอน]  
8. นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
9. นายณัทพงศ์ โยธี  พนักงานราชการครู [ตารางสอน]  
10. น.ส.วิภาวี ณ นิมิตร  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
11. นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
12. น.ส.บุณณดา คำเสียง  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0105422 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.