ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นางวิไล    โทนะพันธ์
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2404-2101อาหารไทยยอดนิยม0-4-240
2404-2106ขนมไทยเพื่อการค้า0-6-260
2404-2111เครื่องดื่มและเครื่องดื่มสมุนไพร1-2-230
2404-2118อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร1-3-240
2404-2120อาหารบำบัดโรค1-3-240
2404-2125อาหารมังสวิรัติ1-3-240
3400-0008การถนอมอาหารเบื้องต้น1-4-340
3404-2006การแปรรูปอาหาร2-3-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   25 ชั่วโมง     ปวส   9 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
2. นางจรรยา    เนตรพระ
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
3. น.ส.ปิยะมาศ    คำน้ำเที่ยง
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2400-1002อาหารครอบครัว1-4-350
2404-1001โภชนาการ2-2-340
2404-2004การถนอนอาหารเบื้องต้น1-4-350
2404-2106ขนมไทยเพื่อการค้า0-6-260
2404-2107เค๊กและการแต่งหน้าเค๊ก0-6-260
3400-0006โภชนาการ2-2-340
3400-1004การจัดการงานวิชาชีพ2-0-220
3404-2104ครัวและเครื่องใช้ในครัว1-3-240
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   26 ชั่วโมง     ปวส   10 ชั่วโมง     รวม   36 ชั่วโมง
 
4. น.ส.ธิรณี    แสวงนาม
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
5. น.ส.ศศิกานต์    บุญขันธ์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2404-2008อาหารนานาชาติ1-3-240
2404-2103อาหารท้องถิ่น1-3-240
2404-2113อาหารอาเซียน1-3-240
2404-2118อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร1-3-240
2404-2125อาหารมังสวิรัติ1-3-240
2404-2129การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร1-4-350
2404-8501โครงการ*-*-440
3404-2124อาหารตะวันตก2-3-350
3404-8501โครงการ*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   29 ชั่วโมง     ปวส   9 ชั่วโมง     รวม   38 ชั่วโมง
 
6. น.ส.ครูจ้าง    อาหาร 1
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 3.0022719 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.