ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. น.ส.เฉลิมพร    นาคพันธ์
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
24011001พื้นฐานโครงสร้างแบบตัด1-6-370
24012006เสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้น1-6-370
27012118งานซักรีด1-2-260
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-330
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   20 ชั่วโมง     ปวส   3 ชั่วโมง     รวม   23 ชั่วโมง
 
2. นางประจักษ์ศรี    สุต๋า
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
24012007เสื้อผ้าเด็กเบื้องต้น1-6-370
24012105การออกแบบเสื้อผ้าเด็ก1-4-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   12 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   12 ชั่วโมง
 
3. น.ส.พัชรินทร์    หาญพิทักษ์
 พนักงานราชการ(ครู)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-2100
22022104การบรรจุภัณฑ์1-2-230
22022108การขายประกันชีวิต1-2-230
22022111การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน3-0-330
24001004ศิลปะและการออกแบบ1-3-240
24012003การใช้และการบำรุงรักษาจักร1-3-240
24012008การตกแต่งเสื้อผ้า1-3-240
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   31 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 2.2633560 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.