ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. น.ส.เฉลิมพร    นาคพันธ์
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
24012004การออกแบบเสื้อเบื้องต้น1-2-230
24012005เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น1-6-370
24012101การวาดภาพแฟชั่น 11-2-230
27012109แกะสลักผักและผลไม้2-2-380
27018001ฝึกงาน0-0-440
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   25 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   25 ชั่วโมง
 
2. นางประจักษ์ศรี    สุต๋า
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
24001002อาหารครอบครัว1-4-350
24012001ความรู้เรื่องสิ่งทอ1-2-230
24012002เครื่องประกอบการแต่งกาย1-2-230
24012009ศิลปะการแต่งกาย1-2-230
24012103ประวัติเครื่องแต่งกาย2-0-220
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   16 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   16 ชั่วโมง
 
3. น.ส.พัชรินทร์    หาญพิทักษ์
 พนักงานราชการ(ครู)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
24001001ผ้าและการแต่งกาย1-4-3100
24001003ศิลปประดิษฐ์1-4-350
24012109คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น1-2-230
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   18 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   18 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.6013348 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.