ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. น.ส.เฉลิมพร    นาคพันธ์
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2401-2004การออกแบบเสื้อเบื้องต้น1-2-230
2401-2005เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น1-6-370
2401-2101การวาดภาพแฟชั่น 11-2-230
2701-2109แกะสลักผักและผลไม้2-2-380
2701-8001ฝึกงาน*-*-440
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   25 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   25 ชั่วโมง
 
2. นางประจักษ์ศรี    สุต๋า
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2400-1002อาหารครอบครัว1-4-350
2401-2001ความรู้เรื่องสิ่งทอ1-2-230
2401-2002เครื่องประกอบการแต่งกาย1-2-230
2401-2009ศิลปะการแต่งกาย1-2-230
2401-2103ประวัติเครื่องแต่งกาย2-0-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   16 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   16 ชั่วโมง
 
3. นายพรหมศรี    คำเนตร
 ช่างผู้ชำนาญการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
4. น.ส.พัชรินทร์    หาญพิทักษ์
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2400-1001ผ้าและการแต่งกาย1-4-3100
2400-1003ศิลปประดิษฐ์1-4-350
2401-2109คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น1-2-230
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   18 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   18 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 2.1495690 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.