ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายสถิร มิ่งขวัญ  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
2. นายสันติรักษ์ โตรัศมี  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
3. นายปิยรัตน์ คันธจันทร์  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
4. นายชาติชาย ทองพีระ  ครูชำนาญการ [ตารางสอน]  
5. นายพงศธร จันทร์แจ้ง  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
6. นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
7. น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0092020 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.