ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายศักดิ์ชัย สิมชมภู  ครูพิเศษ [ตารางสอน]  
2. นายปรมินทร์ ขวัญนอน  ครูพิเศษ [ตารางสอน]  
3. น.ส.พวงผกา พรมชาติ  ครูพิเศษ [ตารางสอน]  
4. นายกมล จันทร์ดวงศรี  ครูพิเศษ [ตารางสอน]  
5. นายอิทธิพล อัตชู  ครูพิเศษ [ตารางสอน]  
6. นายปรัชญากร สูงสง่า  ครูพิเศษ [ตารางสอน]  
7. น.ส.อมรรัตน์ โสรเนตร  ครูพิเศษ [ตารางสอน]  
8. นายคุณากร ศรีมันตะ  ครูพิเศษ [ตารางสอน]  
9. นายจักรพงษ์ พิมพลีชัย  ครูพิเศษ [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0099151 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.