ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นางอรทัย    สฤษดิ์นิรันดร์
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
27012004งานแม่บ้านโรงแรม2-2-380
27012120การจัดดอกไม้2-2-380
27018001ฝึกงาน0-0-440
37000001การโรงแรมและการท่องเที่ยว3-0-330
37012002การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม2-2-340
37015101งานเอกสารและการทํารายงานในงานส่วนหน้า0-0-330
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   20 ชั่วโมง     ปวส   10 ชั่วโมง     รวม   30 ชั่วโมง
 
2. น.ส.อังศุธา    สุทธิประภา
 ครูผู้ช่วย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-240
27001007ธุรกิจโรงแรม2-0-240
27012001ความปลอดภัยในงานโรงแรม2-0-240
27012005งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม2-2-380
37001002หลักการดำเนินงานโรงแรม3-0-330
37001003ศิลปะการต้อนรับและการบริการ2-2-340
37012003การบริการอาหารและเครื่องดื่ม2-2-340
37012005การตลาดเพื่อธุรกิจบริการ2-2-340
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   20 ชั่วโมง     ปวส   15 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
3. นายIan Robert    Fitton
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
4. นางพัชรนันท์    ทองแดง
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
5. น.ส.งามศิริ    สุวรรณดี
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
27001001อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว1-2-260
27012003งานครัวโรงแรม2-2-380
27022001ธุรกิจท่องเที่ยว1-2-260
37000002ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม3-0-330
37012001การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม2-2-340
37012004ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม2-2-340
37015105งานการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม0-0-330
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   20 ชั่วโมง     ปวส   14 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 2.1031430 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.