ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายสุจิตร พิมโคตร  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
2. น.ส.ธรรศจรส พรมพิลา  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
3. น.ส.รัชนี ศรีอินทร์  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
4. น.ส.เพ็ญนภา พรรณา  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
5. นายธนิตพงษ์ ลุละ  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
6. นายปรเมษฐ์ เวชกามา  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
7. น.ส.อรอนงค์ ภาษี  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
8. นายสุริยา ภิรมย์  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
9. นายสุทัตร์ แก้ววิชัย  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
10. น.ส.พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
11. นายสมภพ ไชยโชติ  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
12. น.ส.วิภาวรรณ สุขสมัย  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
13. นายอนิวัฒน์ คมขุนทด  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
14. นายช่างยนต์ 1   [ตารางสอน]  
15. นายอิเล็กฯ 1   [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0176270 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.