ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายเกษม วัฒนเศรษฐานันท์  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
2. นายนิกร จันทร์เทศ  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
3. นายมนต์เทพ สอนศรี  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
4. นายเถลิงศักดิ์ สุพรม  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
5. นายราชวัตร นาจำปา  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
6. นายไพทูรย์ ปะละพุตโต  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
7. นายลือชัย จงมีเสร็จ  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
8. นายศิริวัฒน์ โลบุญ  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
9. นายปิยรัตน์ คันธจันทร์  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
10. นายวีระยุทธ์ กิ่งวิชิต  พนักงานราชครู [ตารางสอน]  
11. นายอภิชัย มีศิลป์  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
12. น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0178261 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.