ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายเกษม    วัฒนเศรษฐานันท์
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
2. นายนิกร    จันทร์เทศ
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21001301เขียนแบบเบื้องต้น1-3-240
21061002พื้นฐานงานปูน0-6-2120
21062002อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม2-3-350
21062005ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม1-2-230
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   24 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   24 ชั่วโมง
 
3. นายมนต์เทพ    สอนศรี
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21062005ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม1-2-230
31000301ทฤษฏีโครงสร้าง3-0-330
31062002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร0-6-3120
31062003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร0-6-360
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   3 ชั่วโมง     ปวส   21 ชั่วโมง     รวม   24 ชั่วโมง
 
4. นายเถลิงศักดิ์    สุพรม
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21062111กลศาสตร์โครงสร้าง 22-0-220
31000101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-330
31062001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์0-6-3120
31062003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร0-6-360
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   2 ชั่วโมง     ปวส   21 ชั่วโมง     รวม   23 ชั่วโมง
 
5. นายราชวัตร    นาจำปา
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21061003วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 12-0-220
21061005การสำรวจงานก่อสร้าง 11-3-240
21062003อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง2-3-350
21062006วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 22-0-220
21062104เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์1-4-350
21062105เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์1-4-350
31068001ฝึกงาน0-0-440
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   23 ชั่วโมง     ปวส   4 ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
6. นายไพทูรย์    ปะละพุตโต
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21001301เขียนแบบเบื้องต้น1-3-240
21062001ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร1-9-4200
31062005เทคนิควิธีการก่อสร้าง2-0-220
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   24 ชั่วโมง     ปวส   2 ชั่วโมง     รวม   26 ชั่วโมง
 
7. นายลือชัย    จงมีเสร็จ
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21061001พื้นฐานงานไม้0-6-2120
21061003วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 12-0-220
21062010งานสีและการเคลือบผิว1-3-240
21062107งานอลูมิเนียมและประมาณราคา0-6-260
31062110กฏหมายและสัญญาก่อสร้าง2-0-220
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   24 ชั่วโมง     ปวส   2 ชั่วโมง     รวม   26 ชั่วโมง
 
8. นายศิริวัฒน์    โลบุญ
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
9. นายอภิชัย    มีศิลป์
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
21061002พื้นฐานงานปูน0-6-2120
21062001ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร1-9-490
21062107งานอลูมิเนียมและประมาณราคา0-6-260
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   27 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
10. น.ส.ไพรวัลย์    บุญตาโลก
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-220
21061001พื้นฐานงานไม้0-6-2120
21062010งานสีและการเคลือบผิว1-3-240
21062104เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์1-4-350
21062107งานอลูมิเนียมและประมาณราคา0-6-260
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   29 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
11. นายฉัตรชัย    นางวงศ์
 ครูผู้ช่วย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-220
21061005การสำรวจงานก่อสร้าง 11-3-240
21061006กลศาสตร์โครงสร้าง 12-0-240
21062002อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม2-3-350
21062010งานสีและการเคลือบผิว1-3-230
21062105เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์1-4-350
31068001ฝึกงาน0-0-440
PLCProfessional Learning Community0-0-020
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   23 ชั่วโมง     ปวส   4 ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 5.7174311 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.