ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. นายสันติ    สุขยะฤกษ์
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-240
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน0-6-2240
3100-0002เขียนแบบเทคนิค1-3-240
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   4 ชั่วโมง     ปวส   28 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
2. นายบุญนาน    มากสิงห์
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-240
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน0-6-2180
3100-0002เขียนแบบเทคนิค1-3-280
3100-0004วัสดุช่าง2-0-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   4 ชั่วโมง     ปวส   28 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
3. นายจักรพันธุ์    บุรณะ
 พนักงานราชการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-240
2100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-220
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน0-6-2240
3100-0002เขียนแบบเทคนิค1-3-240
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   6 ชั่วโมง     ปวส   28 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
4. ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ    กงกัญญา
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-240
2100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-220
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน0-6-2180
3100-0002เขียนแบบเทคนิค1-3-280
3100-0004วัสดุช่าง2-0-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   6 ชั่วโมง     ปวส   28 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
5. นายประยุทธ    โยธี
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-240
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน0-6-2240
3100-0002เขียนแบบเทคนิค1-3-240
3100-0004วัสดุช่าง2-0-220
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   4 ชั่วโมง     ปวส   30 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
6. นายนายครูพิเศษ2    นายครูพิเศษ2
 ครูพิเศษสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   0 ชั่วโมง     ปวส   0 ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 2.0660920 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.