ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
1. ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน  ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 [ตารางสอน]  
2. นายสัจจา อินทรสุขศรี  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
3. นายพงศธร สมัครสมาน  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
4. นายนพดล สิ้นทุกข์  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
5. นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน  ครูชำนาญการ คศ. 2 [ตารางสอน]  
6. นายธนกร สุขส่ง  ครู [ตารางสอน]  
7. นายธนาการ ประภาสัจจะเวทย์  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
8. นายพรเพชร พรมสิทธิ์  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
9. นายยุทธนา ม่วงเขียว  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
10. ว่าที่ ร.ต.เอกพล บุรกรณ์  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
11. นายศุภกฤต บุญเรือง  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
12. นายชาญณรงค์ ไชยนรา  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
13. นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
14. นายชริน อินทรสุขศรี  ครูพิเศษสอน [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 4.7801361 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.