คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายวุฒิพงษ์   สมใจ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31041004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า2-3-320
31042004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์2-3-35
31045201งานไฟฟ้ากำลัง10-0-44

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  29  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31041004 ---------//
มอต.21,มอต.22
//------------------ 31041004 ------------------//
มอต.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31045201 ------------------//
มอต.111
//------------- 31041004 -------------//
มอต.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31042004 ------------------//
มอต.211
กิจกรรม
กิจกรรม
มอต.211
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
//---------------------- 31041004 ----------------------//
มอค.22,มอค.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31041004 ---------//
มอค.22
มอค.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ