คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายจิรยุทธ์   โชติกุล
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาคอ.บ. เครื่องมือกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-24
21022002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-23
21022005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล2-0-22
21022103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 32-6-46
21022105ลับคมเครื่องมือตัด1-3-23
21022109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี2-4-24
21022201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น2-0-22
21022301แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น2-0-22
21028001ฝึกงาน0-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21022105 -------------//
ชก.32
//--------- 20011001 ---------//
ชพ.12,ชพ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21022201 ---------//
ชก.11,ชก.12
//--------- 21022301 ---------//
ชก.11,ชก.12
//------------------ 21028001 ------------------//
ชก.22,ชก.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011001 ---------//
ชก.12,ชก.11
//--------- 21022109 ---------//
ชพ.32
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21022109 ---------//
ชพ.32
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21022002 ---------//
ชพ.32,ชพ.31
โฮมรูม
ชพ.31,ชพ.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21022005 ---------//
ชพ.32,ชพ.31
//--------- 21022103 ---------//
ชก.32
//------------------ 21022103 ------------------//
ชก.32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายจิรยุทธ์ โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ