คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางธิดาวรรณ   สรรพศรี
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.ม. บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
22001003การบัญชีเบื้องต้น 21-2-29
22012003การบัญชีบริษัทจำกัด2-2-312
22018001ฝึกงาน0-0-44

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  25  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012003 ---------//
พบ.32
//--------- 22012003 ---------//
พบ.33
//--------- 22018001 ---------//
พบ.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พบ.13
//--------- 22012003 ---------//
พบ.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พบ.12 พบ.11
//--------- 22018001 ---------//
พบ.23
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012003 ---------//
พบ.33
//--------- 22012003 ---------//
พบ.32
โฮมรูม
//--------- 22001003 ---------//
พบ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001003 ---------//
พบ.11
//--------- 22001003 ---------//
พบ.12
//--------- 22012003 ---------//
พบ.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ