คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางธิดาวรรณ   สรรพศรี
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.ม. บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
22001002การบัญชีเบื้องต้น 11-2-29
22012001การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า2-2-34
22012004การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น2-2-312
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  25  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012004 ---------//
พบ.21
พบ.13 -
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012004 ---------//
พบ.23
//--------- 22012001 ---------//
พบ.21
พบ.11
//--------- 22012004 ---------//
พบ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012004 ---------//
พบ.21
//--------- 22001002 ---------//
พบ.12
กิจกรรม
กิจกรรม
-
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001002 ---------//
พบ.11
พบ.12
โฮมรูม
//--------- 22012004 ---------//
พบ.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012001 ---------//
พบ.21
//--------- 22001002 ---------//
พบ.13
//--------- 22012004 ---------//
พบ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางธิดาวรรณ สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ