คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายจรินทร์   เจนจิตต์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวศ.ม. เครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21012002งานเครื่องยนต์ดีเซล2-3-311
21012004งานเครื่องล่างรถยนต์2-3-38
21019002งานแก๊สรถยนต์1-3-27
31015102งานเทคนิคยานยนต์ 20-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012002 ---------//
ชย.24
ชย.24
//------------- 21012002 -------------//
ชย.26
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012004 ---------//
ชย.31,ชย.32
//--------- 21012004 ---------//
ชย.31
ชย.31
//--------- 31015102 ---------//
มอย.214,มอย.213
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012002 ---------//
ชย.24,ชย.23
//--------- 21012002 ---------//
ชย.23
กิจกรรม
กิจกรรม
ชย.23 - -
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.32,ชย.31
//------------- 21019002 -------------//
ชย.31
โฮมรูม
//------------- 21019002 -------------//
ชย.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012004 ---------//
ชย.32
ชย.32
//--------- 31015102 ---------//
มอย.213,มอย.214
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ