คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายราชวัตร   นาจำปา
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวศ.บ. วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21061003วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 12-0-22
21061005การสำรวจงานก่อสร้าง 11-3-24
21062003อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง2-3-35
21062006วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 22-0-22
21062104เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์1-4-35
21062105เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์1-4-35
31068001ฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  23  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31068001 ---------//
มอส.21
ชส.32,ชส.31 ชส.32,ชส.31
//------------- 21062104 -------------//
ชส.31,ชส.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21061003 ---------//
ชส.13,ชส.14
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.23,ชส.24
//------------- 21062105 -------------//
ชส.24,ชส.23
-
กิจกรรม
กิจกรรม
ชส.24,ชส.23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21062006 ---------//
ชส.32,ชส.31,ชส.33
ชส.23,ชส.24 -
โฮมรูม
//------------- 21061005 -------------//
ชส.24,ชส.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21062003 ---------//
ชส.31,ชส.32,ชส.33
//--------- 21062003 ---------//
ชส.33,ชส.32,ชส.31
ชส.32,ชส.33,ชส.31
//--------- 31068001 ---------//
มอส.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายนิกร จันทร์เทศ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ