คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายราชวัตร   นาจำปา
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวศ.บ. วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21062007การสำรวจงานก่อสร้าง 21-3-28
21062008หุ่นจำลองโครงสร้าง1-3-24
21062101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร0-12-48
21062106คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง1-2-26
31062008เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์1-2-26

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  6  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.33 ชส.33
//--------- 21062008 ---------//
ชส.33
//--------- 21062101 ---------//
ชส.24,ชส.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอส.21
//--------- 31062008 ---------//
สอส.21
ชส.33
//--------- 21062106 ---------//
ชส.33
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.33
//------------- 21062007 -------------//
ชส.33
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21062101 ---------//
ชส.24,ชส.23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.31,ชส.32
//------------- 21062007 -------------//
ชส.32,ชส.31
ชส.22,ชส.21
โฮมรูม
//------------- 21062101 -------------//
ชส.21,ชส.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.32,ชส.31
//--------- 21062106 ---------//
ชส.32,ชส.31
มอส.21
//--------- 31062008 ---------//
มอส.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ