คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายเถลิงศักดิ์   สุพรม
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวศ.บ. วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21082118กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-22
31000105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-33
31000301ทฤษฏีโครงสร้าง3-0-33
31062003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร0-6-36
31062102การทดสอบวัสดุก่อสร้าง1-2-26
31212102การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก3-0-33
31212107การวิเคราะห์โครงสร้าง3-0-36

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21082118 ---------//
ชถ.22,ชถ.21
//------------- 31062003 -------------//
มอส.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอส.21
//--------- 31062102 ---------//
มอส.21
//------------- 31000105 -------------//
สอส.21,มอส.21
//------------- 31062003 -------------//
มอส.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31212107 -------------//
มอส.11
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31212102 -------------//
สอส.21,มอส.21
โฮมรูม
//------------- 31000301 -------------//
สอถ.11,มอถ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31212107 -------------//
สอส.11
สอส.21
//--------- 31062102 ---------//
สอส.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ