คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายจิรโรจน์   เลิศธนเปี่ยมสุข
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.อ.ม. เครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-23
21012005งานไฟฟ้ารถยนต์2-3-38
21012109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์2-3-35
21018001ฝึกงาน0-0-44
31000125การจัดการความปลอดภัย1-2-25
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  5  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21018001 ------------------//
ทวิ-ชย.32,ทวิ-ชย.31
//--------- 21012005 ---------//
ชย.25,ชย.26
//------------- 21012005 -------------//
ชย.25
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001007 -------------//
ชพ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอย.14,สอย.13
//--------- 31000125 ---------//
สอย.13
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012005 ---------//
ชย.26
โฮมรูม
ชย.26 - -
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012109 ---------//
ทวิ-ชย.21,ทวิ-ชย.22
//--------- 21012109 ---------//
ทวิ-ชย.22
ทวิ-ชย.22
//--------- 31000125 ---------//
มอย.112
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ