คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายมนต์เทพ   สอนศรี
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21062005ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม1-2-23
31000301ทฤษฏีโครงสร้าง3-0-33
31062002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร0-6-312
31062003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร0-6-36
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  21  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31062002 ---------//
มอส.11
//------------------ 31062002 ------------------//
มอส.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000301 -------------//
สอส.11,มอส.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31062003 ------------------//
มอส.21
-
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31062003 ---------//
มอส.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.33 ชส.33 -
โฮมรูม
ชส.33
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31062002 ------------------//
สอส.11
//--------- 31062002 ---------//
สอส.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายนิกร จันทร์เทศ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ