คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายสุระชัย   จันทร์ชนะ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาวศม. วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31000105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-36
31000125การจัดการความปลอดภัย1-2-25
31010105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-33
31012111งานตัวถังและพ่นสียานยนต์1-6-312
31015103งานเทคนิคยานยนต์ 30-0-42
31018001ฝึกงาน0-0-42
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31018001 ---------//
สอย.22,สอย.21
//--------- 31015103 ---------//
สอย.23,สอย.24
//------------- 31000105 -------------//
สอย.13,สอย.14
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000105 -------------//
สอย.11,สอย.12
- -
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31012111 -------------//
มอย.111
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31012111 -------------//
มอย.111
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31010105 -------------//
มอย.114,มอย.113
โฮมรูม
//--------- 31000125 ---------//
มอย.114
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31012111 -------------//
มอย.113
//------------- 31012111 -------------//
มอย.113
มอย.111,มอย.112
//--------- 31000125 ---------//
มอย.111
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ