คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายสุระชัย   จันทร์ชนะ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาวศม. วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31000102กลศาสตร์ของไหล3-0-36
31010102กลศาสตร์ของไหล3-0-33
31012005งานทดลองเครื่องกล1-2-25
31012107งานเกียร์อัตโนมัติ2-3-38
31015101งานเทคนิคยานยนต์ 10-0-44
31018501โครงการ0-0-44

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000102 -------------//
สอย.24,สอย.23
//------------- 31010102 -------------//
มอย.111,มอย.112
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31012107 ---------//
สอย.24
สอย.24 สอย.24,สอย.23
//--------- 31012005 ---------//
สอย.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31012107 ---------//
สอย.21,สอย.22
//--------- 31012107 ---------//
สอย.21
กิจกรรม
กิจกรรม
สอย.21
//--------- 31012005 ---------//
สอย.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31018501 ------------------//
สอย.21
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31015101 ------------------//
สอย.13,สอย.14
//------------- 31000102 -------------//
สอย.21,สอย.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ