คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายสุภาษิต   ดวนใหญ่
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.ไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21042007เครื่องทำความเย็น2-3-316
21042111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า1-3-24
31000003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-23
31042007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม2-3-35
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  8  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31042007 ------------------//
มอต.111
//------------- 21042007 -------------//
ชฟ.22
//------------- 31000003 -------------//
มอค.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21042007 ---------//
ชฟ.21,ชฟ.22
//------------- 21042007 -------------//
ชฟ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.22,ชฟ.21
//------------- 21042111 -------------//
ชฟ.22
กิจกรรม
กิจกรรม
- -
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21042007 ---------//
ชฟ.24
โฮมรูม
ชฟ.24 มอต.111
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21042007 ---------//
ชฟ.24,ชฟ.23
//--------- 21042007 ---------//
ชฟ.23
ชฟ.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ