คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายพุตตาล   วรรณทอง
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาคอบ. อุตสาหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานบุคลากร
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-23
21001008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-23
21022006กลศาสตร์เครื่องมือกล2-0-22
21022104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-26
21022204ผลิตแม่พิมพ์ตัด2-6-48
21022205ผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูป2-6-48
21028501โครงการ 0-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21022204 ---------//
ชพ.21,ชพ.22
//--------- 21022204 ---------//
ชพ.21
//------------------ 21022204 ------------------//
ชพ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001008 -------------//
ชฟ.14
ชก.12,ชก.11
//--------- 20011004 ---------//
ชก.12,ชก.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21022104 ------------------//
ชพ.22
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21022104 ---------//
ชพ.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21022205 ---------//
ชพ.22,ชพ.21
//--------- 21022205 ---------//
ชพ.21
โฮมรูม
//------------------ 21022205 ------------------//
ชพ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21022006 ---------//
ชพ.21,ชพ.22
//------------------ 21028501 ------------------//
ชพ.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายจิรยุทธ์ โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ