คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายจักรพันธุ์   บุรณะ
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาวท.บ. เครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001003งานฝึกฝีมือ 10-6-230
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21001003 ------------------//
ทวิ-ชย.11
//--------- 21001003 ---------//
ทวิ-ชย.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21001003 ------------------//
ชย.13
//--------- 21001003 ---------//
ชย.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21001003 ------------------//
ชอ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
ชอ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21001003 ------------------//
ชก.11
โฮมรูม
//--------- 21001003 ---------//
ชก.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21001003 ------------------//
ชฟ.11
//--------- 21001003 ---------//
ชฟ.11
ชอ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ..................................
(นายบุญนาน  มากสิงห์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ