คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางวิไล   โทนะพันธ์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคศ.บ.คหกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
24001002อาหารครอบครัว1-4-35
24042002อาหารไทยเบื้องต้น1-4-35
24042003ขนมไทยเบื้องต้น1-4-310
24042101อาหารไทยยอดนิยม0-4-24
24042103อาหารท้องถิ่น1-3-24
24042120อาหารบำบัดโรค1-3-24
24048501โครงการ0-0-44
24062111ความรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค2-0-22

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  38  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
คธอ.11
//------------------ 24001002 ------------------//
คธอ.11
//------------- 24042002 -------------//
คธอ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
คธอ.31
//------------------ 24042003 ------------------//
คธอ.31
//------------------ 24048501 ------------------//
คธอ.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
คธอ.21
//------------- 24042103 -------------//
คธอ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 24062111 ---------//
คธอ.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
คธอ.31
//------------- 24042101 -------------//
คธอ.31
โฮมรูม
คธอ.21
//------------- 24042120 -------------//
คธอ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
คธอ.11
//------------------ 24042003 ------------------//
คธอ.11
//--------- 24042002 ---------//
คธอ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ