คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.อรณิชา   เดือนเพ็ง
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาบธ.บ.การตลาด
แผนกวิชาแผนกวิชาการขายการตลาด
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-22
21011001การเป็นผู้ประกอบการ2-0-22
22001005การขายเบื้องต้น 21-2-215
22022101การจัดซื้อเบื้องต้น2-0-22
22022103การค้าปลีกและการค้าส่ง2-2-34
22028501โครงการ0-0-44
22029002การตลาดเชิงจริยธรรม2-0-22
22029004สถานการณ์ทางการตลาด3-0-33

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22028501 ---------//
พข.31
//--------- 21011001 ---------//
ชอ.33,ชอ.34
//--------- 22022103 ---------//
พข.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22029002 ---------//
พข.31
พบ.11 พค.13
//--------- 20011002 ---------//
ชพ.11,ชพ.12
//--------- 22029004 ---------//
พข.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22022101 ---------//
พข.31
//--------- 22022103 ---------//
พข.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 22001005 ---------//
พค.13
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 22001005 -------------//
พข.11
โฮมรูม
//------------- 22001005 -------------//
พค.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22028501 ---------//
พข.31
//--------- 22001005 ---------//
พบ.11
//------------- 22001005 -------------//
พค.12
พข.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ