คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายบุญนาน   มากสิงห์
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาวท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-24
21001002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-214
31000002เขียนแบบเทคนิค1-3-28
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  8  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21001002 ---------//
ชพ.11,ชพ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอย.111,มอย.112
//------------- 31000002 -------------//
มอย.111,มอย.112
มออ.11,มออ.12
//------------- 31000002 -------------//
มออ.12,มออ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21001002 ---------//
ชฟ.11,ชฟ.12
//--------- 21001002 ---------//
ชฟ.13,ชฟ.14
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21001002 ---------//
ทวิ-ชย.11,ทวิ-ชย.12
//--------- 21001002 ---------//
ชย.11,ชย.12
โฮมรูม
//--------- 21001002 ---------//
ชย.13,ชย.14
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชพ.12,ชพ.11
//------------- 21001001 -------------//
ชพ.12,ชพ.11
//--------- 21001002 ---------//
ชย.16,ชย.15
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ..................................
(นายบุญนาน  มากสิงห์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ