คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายนิกร   จันทร์เทศ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001301เขียนแบบเบื้องต้น1-3-24
21061002พื้นฐานงานปูน0-6-212
21062002อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม2-3-35
21062005ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม1-2-23
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.12
//------------- 21061002 -------------//
ชส.11
//------------- 21061002 -------------//
ชส.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21062002 ---------//
ชส.22,ชส.21
//------------- 21062002 -------------//
ชส.22,ชส.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.13,ชส.14
//------------- 21001301 -------------//
ชส.13,ชส.14
-
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.31,ชส.32 ชส.32,ชส.31 -
โฮมรูม
ชส.31,ชส.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21061002 ---------//
ชส.12
//------------- 21061002 -------------//
ชส.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายนิกร จันทร์เทศ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ