คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.เฉลิมพร   นาคพันธ์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาคศ.บ.ผ้าอุตสาหกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
24011001พื้นฐานโครงสร้างแบบตัด1-6-37
24012006เสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้น1-6-37
27012118งานซักรีด1-2-26
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  23  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
คธผ.11
//------------- 24011001 -------------//
คธผ.11
//------------- 24011001 -------------//
คธผ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30011001 -------------//
บนร.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 27012118 -------------//
กทท.21
กทท.22
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
คธผ.21
//------------- 24012006 -------------//
คธผ.21
โฮมรูม
//------------- 24012006 -------------//
คธผ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 27012118 ---------//
กทท.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ