คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.เฉลิมพร   นาคพันธ์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาคศ.บ.ผ้าอุตสาหกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
24012004การออกแบบเสื้อเบื้องต้น1-2-23
24012005เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น1-6-37
24012101การวาดภาพแฟชั่น 11-2-23
27012109แกะสลักผักและผลไม้2-2-38
27018001ฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  25  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 24012005 ------------------//
คธผ.21
//------------- 24012005 -------------//
คธผ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 27012109 ---------//
กทท.22
//--------- 27012109 ---------//
กทท.22
//------------------ 27018001 ------------------//
กทท.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 24012004 -------------//
คธผ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
- -
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 27012109 ---------//
กทท.21
//--------- 27012109 ---------//
กทท.21
//------------- 24012101 -------------//
คธผ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางสาวเฉลิมพร นาคพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ