คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายลือชัย   จงมีเสร็จ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาศศ.ม.รัฐศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21061001พื้นฐานงานไม้0-6-212
21061003วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 12-0-22
21062010งานสีและการเคลือบผิว1-3-24
21062107งานอลูมิเนียมและประมาณราคา0-6-26
31062110กฏหมายและสัญญาก่อสร้าง2-0-22
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  2  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.11
//------------- 21061001 -------------//
ชส.12
//------------- 21061001 -------------//
ชส.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21062107 ------------------//
ชส.32
//--------- 21062107 ---------//
ชส.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.33
//------------- 21062010 -------------//
ชส.33
-
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31062110 ---------//
สอส.11,มอส.11
-
โฮมรูม
//--------- 21061003 ---------//
ชส.11,ชส.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21061001 ---------//
ชส.11
//------------- 21061001 -------------//
ชส.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายนิกร จันทร์เทศ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ