คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายสุทธิชัย   รัตนโกสินทร์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.ไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31040003เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น1-3-216
31042102เครื่องกลไฟฟ้า22-3-35
31045202งานไฟฟ้ากำลัง20-0-44
31048501โครงการ0-0-44

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  29  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31040003 -------------//
มอค.12
//---------------------- 31042102 ----------------------//
สอค.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอค.11,มอค.12
//------------------ 31040003 ------------------//
มอค.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31045202 ------------------//
มอต.111
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 31048501 ------------------//
มอต.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31040003 -------------//
มอต.12
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอต.11,มอต.12
//------------------ 31040003 ------------------//
มอต.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ