คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางสุมิตรา   โพธิ์สูง
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.บ.การบัญชี
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษ-
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
32000001หลักการบัญชีเบื้องต้น 12-2-38
32012001การบัญชีชั้นกลาง 12-2-38
32012005การบัญชีชั้นสูง 12-2-38
32018001ฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012005 ---------//
สบบ.11
//--------- 32012001 ---------//
สบบ.12
//--------- 32000001 ---------//
มบบ.13
-
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012005 ---------//
สบบ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012005 ---------//
สบบ.12
//--------- 32018001 ---------//
มบบ.22
มบบ.22
กิจกรรม
กิจกรรม
-
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012001 ---------//
สบบ.11
//--------- 32000001 ---------//
มบบ.12
มบบ.22
โฮมรูม
//--------- 32012001 ---------//
สบบ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32000001 ---------//
มบบ.12
//--------- 32000001 ---------//
มบบ.13
//--------- 32012005 ---------//
สบบ.12
//--------- 32012001 ---------//
สบบ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางธิดาวรรณ สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ