คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนว่าที่ ร.ต.วรพล   แปลนนาคสิน
ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษาคอ.บ.เครื่องมือกล
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานปกครอง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31022006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม2-2-310
31022104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 41-6-37
31025101งานเครื่องมือกล10-0-33
31028501โครงการ0-0-44
31029003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-6-36

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอผ.24,มอผ.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------------------------- 31029003 ---------------------------//
มอผ.24
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31025101 ---------//
สอผ.11
//--------- 31022006 ---------//
มอผ.21,มอผ.22
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31022006 ---------//
มอผ.22
//--------- 31022006 ---------//
มอผ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31022006 ------------------//
มอผ.211
โฮมรูม
//------------------ 31028501 ------------------//
มอผ.211
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31022104 -------------//
มอผ.24
//------------- 31022104 -------------//
มอผ.24
สอผ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ