คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายคณันนท์    จันทร์อ่อน
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวิทยาบริการและห้องสมุด
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-24
21022103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 32-6-48
21022106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล2-4-26
21022107หล่อโลหะ2-3-35
21022109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี2-4-26
21028501โครงการ 0-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.11,ชอ.12
//------------- 21001008 -------------//
ชอ.11
//--------- 21022107 ---------//
ชพ.31,ชพ.32
//------------- 21022107 -------------//
ชพ.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21022109 ---------//
ชก.32,ชก.31
//--------- 21022109 ---------//
ชก.31
//--------- 21022109 ---------//
ชก.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21022106 ---------//
ชก.31,ชก.32
//--------- 21022106 ---------//
ชก.31
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21022106 ---------//
ชก.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21028501 ------------------//
ชก.32
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21022103 ---------//
ชก.31,ชก.32
//--------- 21022103 ---------//
ชก.31
//------------------ 21022103 ------------------//
ชก.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายจิรยุทธ์ โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ