คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางณัฐิกา   สิมชมภู
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาบช.ม. การบัญชี
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
22012108การบัญชีสินค้า3-0-36
32012002การบัญชีชั้นกลาง 22-2-38
32012003การบัญชีต้นทุน 12-2-38
32012101ระบบบัญชี3-0-36
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  22  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 22012108 -------------//
พบ.23
//--------- 32012003 ---------//
สบบ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 32012101 -------------//
สบบ.12
-
//--------- 32012002 ---------//
สบบ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012002 ---------//
สบบ.22
//--------- 32012002 ---------//
สบบ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32012003 ---------//
สบบ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012003 ---------//
สบบ.12
//--------- 32012003 ---------//
สบบ.11
-
โฮมรูม
//--------- 32012002 ---------//
สบบ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 32012101 -------------//
สบบ.11
//------------- 22012108 -------------//
พบ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางธิดาวรรณ สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ