คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายพงษ์เพชร   ไชยปัญญา
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษากศ.บ.พลศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30001604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน2-0-226
30001608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ0-2-14
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001604 ---------//
สอธ.11
//--------- 30001608 ---------//
สอย.13,สอย.14
//--------- 30001604 ---------//
สอผ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001604 ---------//
มบบ.13
//--------- 30001604 ---------//
มอต.111
//--------- 30001604 ---------//
มออ.11,มออ.12
//--------- 30001604 ---------//
มอผ.11,มอผ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สบบ.22
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001604 ---------//
สพพ.21
//--------- 30001604 ---------//
มอผ.111
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001608 ---------//
สอย.12,สอย.11
-
โฮมรูม
//--------- 30001604 ---------//
มอค.12,มอค.11
-
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สบบ.22
//--------- 30001604 ---------//
มอม.11
//--------- 30001604 ---------//
สอค.11
//--------- 30001604 ---------//
มอผ.14,มอผ.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ