คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายอินทร์   จงจำ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคอ.บ.เครื่องมือกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานความร่วมมือ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-211
21022007กรรมวิธีการผลิต2-0-22
31000009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-214
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  13  ชั่วโมง  ปวส.  14  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000009 -------------//
มอย.112
//------------- 31000009 -------------//
มอย.114
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.13,ชฟ.14
//------------- 21001008 -------------//
ชฟ.13
//--------- 21022007 ---------//
ชพ.11,ชพ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอย.112,มอย.111
//------------- 31000009 -------------//
มอย.111
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001008 -------------//
ชฟ.12
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.14,ชอ.13
//------------- 21001008 -------------//
ชอ.13
มอย.114,มอย.113
//------------- 31000009 -------------//
มอย.113
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายจิรยุทธ์ โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ