คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายทวีทรัพย์   จันทรัตน์
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครู)
วุฒิการศึกษาคบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21228501โครงการ0-0-44
21282006การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น1-3-24
21282120โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์1-3-24
21282124ระบบสื่อสารโทรคมนาคม1-3-24
29011002การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์1-2-22
29012111งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ0-9-39

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชค.31
//------------- 21282120 -------------//
ชค.31
ชค.11
//--------- 21282006 ---------//
ชค.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21282006 ---------//
ชค.31
//--------- 29011002 ---------//
ทส.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21228501 -------------//
ชค.31
กิจกรรม
กิจกรรม
ชค.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 29012111 ------------------//
ทส.31
โฮมรูม
//------------- 21282124 -------------//
ชค.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 29012111 ------------------//
ทส.31
ทส.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ