คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายทวีทรัพย์   จันทรัตน์
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครู)
วุฒิการศึกษาคบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-24
21281004อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-24
21282105การซ่อมคอมพิวเตอร์พกพา1-3-24
21282106เครื่องรับโทรทัศน์และมอนิเตอร์1-3-24
21282118ไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-24
21282121อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1-3-24
21282122ระบบเสียงและระบบภาพ1-3-24
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21282106 ------------------//
ชค.31
//------------------ 21282122 ------------------//
ชค.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001006 -------------//
ชค.11
ชค.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
กิจกรรม
กิจกรรม
ชค.31 ชค.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21282105 ------------------//
ชค.31
-
โฮมรูม
//------------- 21281004 -------------//
ชค.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชค.11
//------------- 21282118 -------------//
ชค.31
-
//------------- 21282121 -------------//
ชค.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ