คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายเกียรติศักดิ์   เสวะนา
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-24
21012103งานปรับอากาศรถยนต์1-6-37
21012106งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-212
21012107คณิตศาสตร์ยานยนต์2-0-22
21015105ปฏิบัติงานยานยนต์ 50-0-44
31018501โครงการ0-0-44

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.16,ชย.15
//------------- 21012106 -------------//
ชย.15
ชฟ.11,ชฟ.12
//------------- 21001007 -------------//
ชฟ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.11,ชย.12
//------------- 21012106 -------------//
ชย.11
//--------- 31018501 ---------//
มอย.113
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21015105 ------------------//
ทวิ-ชย.32,ทวิ-ชย.31
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.13,ชย.14
//------------- 21012106 -------------//
ชย.13
โฮมรูม
//--------- 21012107 ---------//
ชย.26,ชย.25
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.35,ชย.36
//------------- 21012103 -------------//
ชย.35
//------------- 21012103 -------------//
ชย.35
//--------- 31018501 ---------//
มอย.113
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ