คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายเกียรติศักดิ์   เสวะนา
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-26
21012001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน2-3-35
21012105การขับรถยนต์1-3-214
21015101ปฎิบัติงานยานยนต์ 10-0-34
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21012105 -------------//
ทวิ-ชย.22
ทวิ-ชย.22,ทวิ-ชย.21
//------------- 21012105 -------------//
ทวิ-ชย.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21012105 -------------//
ชย.22
//------------------ 21015101 ------------------//
ทวิ-ชย.32,ทวิ-ชย.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001009 -------------//
ชย.22
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012001 ---------//
ชย.11,ชย.12
//--------- 21012001 ---------//
ชย.11
โฮมรูม
ชย.11 - -
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.26,ชย.25
//------------- 21012105 -------------//
ชย.25
//------------- 21001009 -------------//
ชย.24
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ