คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายทรงสิทธิ์   บัวชุม
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาปทส.
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-211
21032002งานเชื่อมไฟฟ้า 20-6-26
21032006งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 11-3-24
21032011งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 11-3-23
31032105การทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลาย2-3-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.11,ชฟ.12
//------------- 21001005 -------------//
ชฟ.11
-
//------------- 21032011 -------------//
ชช.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.12,ชย.11
//------------- 21001005 -------------//
ชย.12
-
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21032002 ------------------//
ชช.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21032002 ---------//
ชช.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชช.22,ชช.21
//------------- 21032006 -------------//
ชช.21
โฮมรูม
//------------- 31032105 -------------//
มอห.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001005 -------------//
ทวิ-ชย.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายทรงสิทธิ์ บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ