คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายอักษรทัย   งามแสง
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาวทบ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31041003ดิจิตอลประยุกต์2-3-35
31042006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม2-3-330

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  35  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31042006 ---------//
มอต.22
มอต.22
//---------------------- 31042006 ----------------------//
มอต.211
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31042006 ---------//
มอต.21,มอต.22
//---------------------- 31042006 ----------------------//
มอต.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31041003 ------------------//
สอต.21
กิจกรรม
กิจกรรม
สอต.21
//------------- 31042006 -------------//
สอต.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
//--------- 31042006 ---------//
สอต.21
//------------- 31042006 -------------//
มอค.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31042006 ------------------//
มอค.22,มอค.21
มอค.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ