คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายภาสกร   จำปาเรือง
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานความร่วมมือฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-22
21022003ทฤษฎีเครื่องมือกล2-0-22
21022005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล2-0-22
21022106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล2-4-24
21022204ผลิตแม่พิมพ์ตัด2-6-46
21022205ผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูป2-6-46
21022206ผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง2-6-46
21028501โครงการ 0-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011001 ---------//
ชพ.31,ชพ.32
//--------- 21022204 ---------//
ชพ.22
//------------------ 21022204 ------------------//
ชพ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21022005 ---------//
ชพ.12,ชพ.11
//--------- 21022206 ---------//
ชพ.32
//------------------ 21022206 ------------------//
ชพ.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21022003 ---------//
ชพ.12,ชพ.11
//--------- 21022106 ---------//
ชก.32
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21022106 ---------//
ชก.32
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21022205 ---------//
ชพ.22
โฮมรูม
//------------------ 21022205 ------------------//
ชพ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21028501 ------------------//
ชพ.32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายจิรยุทธ์ โชติกุล)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0