คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.ชลญา   อุทัย
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษากศ.บ. วิทยาศาสตร์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (รักษาดินแดน)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30001301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร2-2-38
30001302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต2-2-38
30001304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน2-2-34
30001305วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ2-2-38
30001306วิทยาศาสตร์งานธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม2-2-34
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001304 ---------//
สอธ.21
บนร.11 มบต.111
//--------- 30001305 ---------//
สบค.12
-
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001305 ---------//
มบต.111
สออ.11,สออ.12
//--------- 30001304 ---------//
สอธ.21
สอย.12,สอย.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001301 ---------//
สอต.21,สอค.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 30001302 -------------//
สอย.11,สอย.12
มบต.111
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30001301 -------------//
สออ.12,สออ.11
โฮมรูม
//--------- 30001301 ---------//
สอค.21,สอต.21
//------------- 30001306 -------------//
บนร.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 30001302 ------------------//
มอผ.111
//--------- 30001305 ---------//
สบค.12
-
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ