คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายนที   จันทร์เทียม
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาคบ. คอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30012001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-38
31280004ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์1-3-24
31281004ระบบฐานข้อมูล2-2-34
39011003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ2-2-34
39012003การพัฒนาระบบฐานข้อมูล1-4-35
39012101สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ1-4-35
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 39012003 ------------------//
สทส.21
//------------------ 30012001 ------------------//
มอม.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 39012101 ------------------//
สทส.11
//------------------ 30012001 ------------------//
สอว.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 39011003 ------------------//
สทส.11
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31281004 -------------//
สอว.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31280004 ------------------//
มอม.11
-
โฮมรูม
สทส.11 สทส.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอว.11 -
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ