คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายนที   จันทร์เทียม
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาคบ. คอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-36
31281004ระบบฐานข้อมูล2-2-34
31282408คอมพิวเตอร์ช่วยสอน1-4-35
31282410การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย1-4-35
31288501โครงการ0-0-44
39012003การพัฒนาระบบฐานข้อมูล1-4-35

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  29  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอม.21
//------------------ 31282410 ------------------//
มอม.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30011001 -------------//
สอว.11
ทยส.11
//--------- 31281004 ---------//
มอม.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31282408 ------------------//
มอม.21
กิจกรรม
กิจกรรม
มอม.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31288501 ------------------//
มอม.21
โฮมรูม
//--------- 31281004 ---------//
มอม.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 39012003 ------------------//
ทยส.11
//------------- 30011001 -------------//
ทยส.11,มอม.11,มอพ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ