คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายอุดร   เศษโถ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานทะเบียน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31122004เทคโนโลยีงานพรีเพรส1-3-28
31282409การผลิตดิจิตอลวีดีโอ1-4-35
39000001การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป1-4-35
39000005การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ1-4-35
39018501โครงการ0-4-44

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ทยส.21
//--------- 39018501 ---------//
สทส.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ทยส.11
//------------- 31282409 -------------//
มอม.21
//--------- 31282409 ---------//
มอม.21
ทยส.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 39000005 ------------------//
ทยส.11
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 39000001 ------------------//
ทยส.11
โฮมรูม
//--------- 39018501 ---------//
สทส.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สทส.21
//------------- 31122004 -------------//
สทส.21
//------------- 31122004 -------------//
ทยส.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ