คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายวรพจน์   ศรีเมือง
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาสถ.บ.
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21082003การออกแบบสถาปัตยกรรม 32-3-35
21082007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 10-6-26
21082010การประมาณราคางานก่อสร้าง1-2-23
21082102คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น1-2-23
21082103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 20-6-26
21082105การออกเขียนแบบสถาปัตยกรรมภานใน 21-3-24
30012006คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม2-2-34
31089001ผังเมือง2-0-22

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  6  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31089001 ---------//
สอถ.21,มอถ.21
//--------- 21082003 ---------//
ชถ.33
//------------- 21082003 -------------//
ชถ.33
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21082007 ---------//
ชถ.22,ชถ.21
//------------------ 21082007 ------------------//
ชถ.22,ชถ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21082103 ------------------//
ชถ.31,ชถ.32
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21082103 ---------//
ชถ.31,ชถ.32
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012006 ---------//
สอถ.11
//--------- 30012006 ---------//
สอถ.11
โฮมรูม
ชถ.11,ชถ.12
//--------- 21082102 ---------//
ชถ.12,ชถ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชถ.33
//------------- 21082105 -------------//
ชถ.33
ชถ.33
//--------- 21082010 ---------//
ชถ.33
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ