คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางวราดา   ขันตี
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30012001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-312
32042102เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์2-2-38
32045101งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10-0-33
32048002ฝึกงาน 10-0-22

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32042102 ---------//
สบค.22
//------------- 32045101 -------------//
มบค.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
มบค.11
//--------- 30012001 ---------//
สบค.21
มบค.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
มบค.11
//--------- 30012001 ---------//
มอพ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012001 ---------//
มอพ.11
โฮมรูม
//--------- 32042102 ---------//
มบค.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32042102 ---------//
มบค.21
//--------- 30012001 ---------//
สบค.21
มบค.12
//--------- 32042102 ---------//
สบค.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ